nahoru

Jaký je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem?

Často dochází k záměně a obvykle jsou tyto dva pojmy chápány jako totožné. I když se problematika rodičovských příspěvků pravidelně objevuje v médiích, ze strany diváků nebo čtenářů není stále pochopena. Jednoduše řečeno dovolenou čerpáte od zaměstnavatele, abyste mohli pečovat o dítě, kdežto rodičovský příspěvek je dávka nemocenského pojištění, kterou vám vyplatí stát, aby vám kvůli mateřství alespoň zčásti pokryl výpadek příjmů.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená se týká pouze zaměstnanců a je to doba, po kterou je žadatel z důvodu pečování o dítě omluven v práci a měla by nahradit ušlý příjem. Peněžitou pomoc v mateřství lze začít čerpat osm až šest týdnu před termínem porodu a celkově je rodičovská dovolená stanovena na 28 týdnů u jednoho dítěte, u vícerčat pak 37 týdnů. Minimálně pak po dobu šestinedělí a do práce se může žena vrátit nejdříve sedmý týden po porodu.

Délka se může nebo nemusí shodovat s délkou rodičovského příspěvku, maximálně do 3 let věku dítěte. Končí tedy dnem třetích narozenin dítěte.

Žádost by se měla zaměstnavateli předložit písemně. Pokud chce matka či otec zůstat s dítětem doma déle, musí požádat o neplacené volno, tomu ovšem zaměstnavatel nemusí vyhovět.

Rodičovský příspěvek neboli peněžitá pomoc v mateřství

je dávka státní podpory, která je poskytnuta na základě žádosti jednoho z rodičů, který nemusí být zaměstnancem, ale může jít o osobu samostatně výdělečně činnou nebo i osobu, která nemá příjmy. Většinou je touto osobu matka, která se stará a pečuje celodenně o nejmladší dítě do věku 4 let.

Rodičovský příspěvek se přiznává dle Zákona o státní sociální podpoře, v němž je uvedeno, že celková částka činí 220.000 korun. Čerpá se pravidelným měsíčním zasíláním určité částky a nelze ji získat jednorázově. Měsíční částka se odvíjí od účasti na nemocenském pojištění a také dle výše denního vyměřovacího základu.

Pro rok 2019 se v této sféře připravují změny. Mělo by jí o navýšení celkové částky o 40.000 korun. Navíc rodiče s vyššími příjmy mohou čerpat rodičovský příspěvek rychleji. Celou sumu budou moci rodiče vybrat už během šesti měsíců. Rodiče dvojčat nebo vícerčat si také polepší. Nově budou mít nárok na 333.000 místo 220.000 korun, jelikož mají s více dětmi vyšší výdaje. O změnu lze požádat na příslušném Úřadu práce.

Publikováno 1 března 201

Poslední články: