nahoru

Jakých chyb se dopouštíme při jednání s pojišťovnou?

Při jednání s pojišťovnou se můžeme dopustit řady chyb, kvůli kterým nedostaneme pojistné plnění nebo se dopustíme trestného činu. Na co byste si měli dát pozor, než uzavřete smlouvu a co vám plyne z nedodržení smluvních povinností?

Chyba č. 1 – Uvádíte nepravdivé údaje

Ať už uvedete nepravdivý údaj omylem nebo úmyslně, může to mít pro vás fatální následky. V případě pojistné události totiž nemusíte dostat pojistné plnění nebo obdržíte jen jeho část. Tento jev je překvapivě častý a klienti lžou zejména při uzavírání majetkového pojištění a povinného ručení. Například záměrně uvedou, že v minulosti nedošlo k žádné pojistné události. U životního pojištění mohu důležité informace bagatelizovat i sami pojišťováci, kteří vám podsouvají „správné odpovědi“, abyste získali výhodnou smlouvu.

Chyba č. 2 – Neplatíte pojistné

Mezi lidmi stále panuje názor, že jakmile přestanete platit pojistné, pojišťovna smlouvu sama zruší. U smluv uzavřených do konce roku 2004 sice platí, že po šesti měsících od nezaplacení pojistného smlouva zaniká, ale na smlouvy uzavřené po roce 2004 se již toto nevztahuje. Jestliže nebudete hradit pojistné, po dvou měsících se neplacení přerušuje, ale pojistka nadále trvá. Máte však nulovou pojistnou ochranu. Výjimkou je životní pojištění, které ze zákona přerušit nelze a pojišťovna po vás může vymáhat dlužnou částku.

Chyba č. 3 – Dopustíte se pojistného podvodu

Mnoho lidí se snaží pojistným podvodem dostat z pojišťovny peníze. Dopouštějí se tím ale trestného činu a mohou být odsouzeni k trestu odnětí svobody až na 10 let. Tohoto podvodu se dopustí ten, kdo při uplatnění nároku pojistného plnění zkreslí údaje, zamlčí je, vyvolá úmyslně pojistnou událost či úmyslně zvýší již vzniklou škodu. Většinou se na pojistné podvody přijde, protože pojišťovny mají speciální oddělení, jež se zabývají odhalováním pojistných podvodů.

Chyba č. 4 – Nenahlásíte změny

Změnili jste zaměstnání, trvalé bydliště nebo druh vykonávaného sportu? Nezapomeňte o všech podstatných změnách, které se týkají pojistných smluv, informovat pojišťovnu. Jestliže tak neučiníte, může pojišťovna omezit nebo zcela odmítnout pojistné plnění. Nejvíce lidé zapomínají informovat pojišťovny o změně vlastníka pojištěné věci, například automobilu. Neplatnou smlouvu musejí stále platit až do doby jejího zrušení.

Publikováno 6 listopadu 2017

Poslední články: