nahoru

Česká exportní banka

Česká exportní banka je speciální bankovní instituce pro státní podporu vývozu. Její počátky se datují do roku 1995. V současné době tvoří nepostradatelnou součást systému státní proexportní politiky. Česká exportní banka se snaží podporovat české výrobce na celosvětových trzích. Cílem je poskytnutí konkurenceschopnosti. Během své více než patnáctileté historie získala banka mnoho zkušeností v problematice, díky této skutečnosti je zajištěna maximální péče o klienty. Česká exportní banka poskytuje své produkty a služby především právnickým osobám, pouze v ojedinělých případech se soustředí na fyzické osoby.

Úvod > Finance > Banky > Česká exportní banka

Zaměření na menší a střední firmy

Pro problematiku exportní politiky malých a středních společností a s ní související financování připravila Česká exportní banka tým speciálně proškolených pracovníků, kteří se v dané oblasti orientují a mají zde mnoho zkušeností. Ti jsou vám prakticky kdykoliv schopni pomoci v řešení nejrůznějších otázek týkajících se exportu zboží. Samozřejmostí je taktéž odborná komunikace a případná diskuze jak ve fázi přípravy exportního kontraktu, tak i při stanovení struktury financování.

Mezi produkty, které jsou určeny pro tuto skupinu klientely, patří například překlenovací úvěry, dále financování výroby určené pro vývoz, či krátkodobé nebo i dlouhodobé financování vývozu. Je připraveno i několik komplexních finančních programů, které jsou navrženy tak, aby dokázaly co nejlépe pokrýt požadavky a potřeby malé či střední firmy.

Česká exportní banka poskytuje odborné finanční řešení exportu i pro korporace

Také pro velké firmy nabízí Česká exportní banka mnohá výhodná a efektivní řešení financování vývozu. Jedná se o produkty exportního financování, jako jsou programy projektového financování nebo financování vývozu investičních celků a jiných velkých exportních zakázek. Další částí nabídky je potom zahraniční investování, zde patří především financování zahraničních investic.

Kontakt

Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
Praha 1
111 21

Kód banky: 8090
SWIFT/BIC: CZEE CZ PP

Oficiální stránky: www.ceb.cz

Publikováno 24 září 2012

Poslední články: