nahoru

ČNB - Česká národní banka

ČNB - Česká národní banka je centrální bankou České republiky. Současně se jedná také o orgán, který vykonává dohled nad českým finančním trhem. Je zřízena ústavou České republiky a dalšími právními předpisy. Má k dispozici určité kompetence, které jsou přesně stanoveny zákonem. Nejvyšším řídícím orgánem subjektu je její bankovní rada, která se skládá z guvernéra, dvou víceguvernérů a čtyř vrchních ředitelů, kteří jsou jmenováni prezidentem na dobu šesti roků.

Úvod > Finance > Banky > Česká národní banka

Hlavní úlohy České národní banky

Mezi hlavní poslání České národní banky patří především dozorčí funkce. V prvé řadě dohlíží nad dodržováním nízké a stabilní inflace a na celkovou stabilitu tuzemského finančního systému jako takového. Zajišťuje také hladký oběh peněz a plynulý platební styk. Musí také vytvářet vhodné podmínky pro podporu a rozvoj finančního trhu České republiky. V neposlední řadě také spravuje devizové rezervy státu.

Výdej bankovek a mincí ČNB

Česká národní banka má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince. Je třeba také zajistit plynulý a hospodárný oběh. Tuto činnost vykonává prostřednictvím svých sedmi poboček. Zajišťuje také konkrétní výrobu a dodávku veškerých tuzemských platidel. Součástí jejího zaměření je také kontrola mincí a bankovek a případná evidence padělaných platidel.

Příprava a zveřejňování statistik ČNB

Česká národní banka rovněž připravuje a zveřejňuje nejrůznější statistiky z oblasti finančnictví. Tyto jsou potom všem občanům k dispozici. Jedná se především o měnovou a finanční statistiku, statistiku platebních bilancí, statistiku finančních účtů a vládní finanční statistiku. Česká národní banka pravidelně také zveřejňuje údaje o inflaci.

Veškeré informace na webových stránkách

Veškeré aktuální informace a stav českého finančního trhu naleznete na webových stránkách České národní banky. Zde se můžete dozvědět mnoho zajímavostí a také celkovou charakteristiku českého bankovního prostředí. V přehledně uspořádaných kapitolách tak objevíte řadu odpovědí na vaše případné nejasnosti ve sféře nejen českého bankovnictví.

Kontakt

Česká národní banka
Na Příkopě 28
Praha 1
115 03

Kód banky: 0710
SWIFT/BIC: CNBA CZ PP

Oficiální stránky: www.cnb.cz

Publikováno 19 března 2012

Poslední články: