nahoru

Náležitosti směnky

Co musí být na směnce uvedeno, aby byla platná? Náležitosti směnky, přesně daný obsah směnky.

Úvod > Finance > Směnka > Náležitosti směnky

Povinné údaje

Jedná se o přesně daný obsah směnky. Jde o povinné údaje, které musí být na směnce uvedeny, aby mohla být brána jako cenný papír.

Na směnce musí být následující údaje:

  • označení, že se jedná o směnku (doslovné označení v textu listiny)
  • příkaz zaplatit danou finanční sumu (bez dalších podmínek)
  • jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit
  • informace o splatnosti
  • informace o místě zaplacení
  • jméno věřitele, tedy toho, jemuž má být zaplaceno
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpis výstavce směnky

Forma směnky

U směnek naprosto nezáleží na formě, či faktickém stavu směnky. Často se uvádí příklad, že i směnka se zákonnými náležitostmi na napsaná na ubrousku je platná a vyplývá z ní závazek a odpovídající pohledávka.

Částka slovy

Obvykle se navíc doporučuje částku, která je předmětem směnky psát číslicí i slovy, aby se předcházelo dodatečnému dopsání dalších číslic, které by směnku podstatně navýšili bez vědomí dlužníka. Náležitosti vlastní a cizí směnky jsou prakticky totožné, vyjma u vlastní směnky není nutné uvádět, kdo danou směnku zaplatí, jelikož je to vždy výstavce směnky. Důležité je si uvědomit, že majitel směnky nemá právní nárok požadovat po dlužníkovi částku před datem splatnosti, avšak není ani povinen tuto platbu před datem splatnosti přijmout.

Formální správnost

Další nezbytností je, aby směnka byla v naprostém formálním pořádku. Jelikož každá chybějící náležitost na směnce z ní dělá pouhý bezcenný cár papíru. Proto je třeba při vypisování směnky dbát všech zákonných požadavků a neodchylovat se od stanoveného obsahu více než je nutné.

Publikováno 3 března 2012

Poslední články: