nahoru

Směnka - vzor, typy funkce

Co je to směnka, jaké jsou typy, funkce, vzory a jejich výhody a nevýhody?

Cenný papír

Směnka je cenný papír. Jedná se velmi snadno obchodovatelný finanční nástroj, který je vhodně zajištěn a snadno vymahatelný. Jde o nejrychlejší a velmi snadnou formu půjčky respektive úvěru.Směnka

Závazkové vztahy jsou velmi striktně ošetřeny, specifikace a identifikace stran je naprosto jednoznačná a právě proto je velmi snadná vymahatelnost a vynutitelnost těchto prostředků.

Peníze proti směnce

Směnka je platební nástroj, který funguje na jednoduchém principu. Směnečný dlužník se zaváže směnečnému věřiteli, že v přesně stanoveném datu na daném místě zaplatí dlužnou částku, která je na směnce uvedena. Peníze jsou obvykle vydávány přímo na místě proti vydání směnky. Velmi rychle a snadno. Sepsání směnky není nikterak složitá záležitost, jelikož je naprosto volitelná forma a tiskopis. Jediné, co je nutné dodržet je obsah.

Obchodovatelný cenný papír

Směnka je velmi šikovný finanční nástroj, jelikož se s ní dá snadno nakládat jako s penězi. Je možné jí prodat před datem splatnosti a tím získat poměrnou část prostředků podstatně dříve, nebo je ji možné si ponechat a obdržet prostředky až ke dni splatnosti. Důležité je si uvědomit, že dlužník nemá možnost volby. Ten musí zaplatit v daný den bez odkladu. Avšak komu zaplatí, již ovlivnit nemůže. Věřitel totiž může (jak již bylo řečeno výše) odprodat směnku dále a tím dlužníkovi vznikne závazek vůči jiné osobě. Dlužník poté prostě uhradí směnku jejímu majiteli při datu splatnosti.

Jasná pravidla

Směnka je přesně a jasně specifikována v zákoně. Tím má obrovskou výhodu před dalšími druhy půjček, které jsou více závislé na smluvních závazcích. Směnku je velmi bezpečný a rutinní finanční nástroj a pro věřitele představuje exaktně danou jistotu. Jistotu, že při sporu stačí u soudu či u rozhodce doložit originál směnky a tím prokázat oprávněnost svého požadavku. Pokud se věřitel legitimuje jako právoplatný majitel směnky, má prakticky vyhráno. Směnečný dlužník prakticky vždy tento spor prohrává, jelikož je uveden na legální směnce, kterou musí logicky uhradit. Soud či rozhodce pak okamžitě může rozhodnout o možnostech vymáhání či vyrovnání. Pokud je rozhodnuto o možnostech vymáhání, je možné využít k takovému postihu dlužníka samozřejmě i exekutora, který legální cestou prostředky od dlužníka zpravidla velmi rychle vymůže.

Publikováno 3 března 2012

Poslední články: