nahoru

RPSN - Perfektní ukazatel toho kolik přeplatíte

Čím je hodnota menší, tím lépe. RPSN je zkratka pro roční procentuální sazbu nákladů. Celkové náklady vypovídají o tom, jak je půjčka drahá. Hodnota RPSN umožňuje klientovi lépe porovnat náklady na jednotlivé úvěry a možnost vybrat si ten nejvýhodnější.

RPSN u každého úvěru

U spotřebitelských úvěrů je nutné uvádět RPSN z důvodu ochrany spotřebitele či klienta, dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. RPSN udává procento z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Porovnáním RPSN u různých spotřebních úvěrů se dá snadno určit, který je výhodnější.

Všímejte si nejen úroku, ale hlavně RPSN

Stále dokola zmiňována zásada o správném výběru bankovního či nebankovnícho úvěru upozorňuje, aby si žadatel všímal spíše než úroku hodnoty RPSN. Obecně se dá říct, čím je RPSN nižší, tím je úvěr levnější. Co se vlastně za touto zkratkou skrývá? Proč je právě tento ukazatel směrodatný a především kdy je a kdy není vhodné jej jako srovnávací kritérium použít?

RPSN zahrnuje:

  • výši splátky určenou v absolutní hodnotě, tedy v korunách, často je uváděna v procentech
  • poplatky, které jsou spojeny s úvěrem nebo půjčkou, ty jsou buď jednorázové (například poplatek za poskytnutí úvěru, administrativní poplatek, poplatek za posouzení žádosti o úvěr atd.) a pravidelné, které se platí spolu se splátkou úvěru

RPSN nezahrnuje:

  • sankce v případě nesplácení úvěru
  • poplatky za převod peněžních prostředků souvisejících se splácením úvěru
  • poplatky za udržování účtu, který byl zřízen na přijímání vašich plateb
  • poplatky za pojištění

Celkové náklady úvěru

Definice ze zákona říká, že RPSN představuje celkové náklady spotřebitele na úvěr, to je všechny náklady včetně úroku a poplatků, které jsou spojeny s poskytnutím spotřebitelského úvěru, vyjádřené jako roční procento celkové výše spotřebitelského úvěru. Z této definice by se dalo pochopit, že pokud se na úvěr nevážou žádné poplatky, například poplatek za poskytnutí úvěru, tak by měla být RPSN shodná s úrokovou mírou. Ale v drtivé většině případů tomu tak není. Co všechno zahrnuje a co nezahrnuje RPSN?

Porovnání RPSN

Vždy je třeba porovnávat RPSN pouze těch úvěrů, které mají stejnou dobu splatnosti a stejnou hodnotu. Jen tehdy může být tento ukazatel směrodatný.

Publikováno 16 února 2013