nahoru

Exekuce

Exekuce a vše co o ní potřebujete vědět. Exekuce je speciální nástroj, kterým se vymáhají půjčky.

Úvod > Finance > Exekuce

Pozor na exekuci

V dnešní době je totiž velice oblíbený život na dluh. Vše je na dosah, stačí podepsat jediný papír v obchodě a člověk odchází s produktem, na který ani nemusí mít dostatek peněz. Zkrátka si na něj půjčí. Splátkové spolčenosti nabízejí totiž celou řadu možností, jak si nakoupit prakticky cokoliv bez jediné koruny v kapse.


Exekuce a půjčky

Půjčování je tedy součástí běžného života. A také proč ne. Pokud však půjčky přerostou přes hlavu, nastává problém. Nejčastěji vše končí u exekutora, jelikož instituce, která půjčku poskytuje, nemá možnost ani prostředky, jak peníze zpátky vymoci. Proto věc předá exekutorovi, což je soukromá osoba, která je pověřena státem k výkonu exekuce. Na rozdíl od soudu jedná exekutor podstatně rychleji a efektivněji. Proto je také úvěrovými společnostmi tak využíván. Exekutor je efektivnější z jednoduchého hlediska – úspěch exekuce přináší exekutorovi osobní ekonomický prospěch, takže čím více zvládne exekucí, tím více si vydělá.

Exekuce, aneb co může exekutor vykonávat

Exekutor sám rozhoduje o způsobu a provedení celé exekuce. Následně vydává i exekuční příkazy. V praxi tedy exekutor vykonává exekuční tituly. Mezi exekuční tituly patří rozhodnutí soudu, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti a další specifická rozhodnutí o exekuci. Následně při vlastní exekuci sepisuje exekutor zápisy a provádí dražby zabavených movitých či nemovitých věcí. K dalším činnostem exekutora pak ještě patří úschova cenných papírů, peněz a poskytování právních a informačních služeb osobám, které jsou účastny na exekuci.

Navíc je třeba si uvědomit, že exekutor má státem stanovené rozsáhlé pravomoci. Jde o to, že všechny orgány státní správy, pojišťovny, banky a podobně musejí s exekutorem spolupracovat. Tím pádem získává exekutor celkový přehled o dlužníkovi, jeho vlastnictví a pojistkách. Navíc s pomocí policie může vstoupit do osobních prostor dlužníka a to dokonce i v jeho nepřítomnosti. A následně samozřejmě provést exekuci.

Exekuce v praxi

V praxi pak celá exekuce má následující průběh. Předně exekuce může nastat vždy až po vypršení termínu splatnosti pohledávky. Následně je sepsána a podána žaloba k soudu. K faktickému soudu často ani nedojde, ale je vydán přímo platební rozkaz. V němž je jasně specifikováno, kdo má co a komu zaplatit. Pokud dlužník stále neplatí, je možné podat návrh exekuce. Od doručení návrhu exekuce od navrhovatelů má soud 15 dni na rozhodnutí, zda exekuce bude provedena. Následně jsou všechny strany kontaktovány (dlužník obvykle jako poslední) a samotná exekuce proběhne. Exekutor zabaví majetek, obstaví účet a využije všechny dostupné prostředky, jak se rychle a co možná nejsnadněji dostat k penězům od dlužníka. V případě zabavení majetku provede dražbu věcí. Následně jsou uspokojeny všechny strany a případný zbytek (co zůstane po všech nákladech exekutora, pohledávkách věřitele atd.) připadne samotnému dlužníkovi. Obvykle však exekutor zabaví a vydraží právě tolik věcí, aby to přesně vyšlo na jeho náklady a uspokojení pohledávky.

Exekuce postihují už i střední třídu – jak z ní ven?

Exekuce postihuje stále více domácností a dokonce už i střední třídu. Podle statistik je každý 10 občan České republiky zatížen exekucí a stává se z toho celospolečenský problém. Jak se z exekuce vymanit a předejít osobnímu bankrotu?

Publikováno 24 ledna 2012

Poslední články: