nahoru

Jak probíhá exekuce?

Exekuce může probíhat celkem 4 způsoby

Úvod > Finance > Exekuce > Jak probíhá exekuce?

Průběh exekuce

Jde o to, že zaplacení peněžité částky dlužníkem je možné: srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí či nemovitostí a prodejem podniku. V praxi pak může exekutor vykonávat velice rozsáhlé činnosti, které mu následně umožní získat potřebné informace o dlužníkovi. Jde především sdílení informací se soudy, bankami, pojišťovnami, penzijními fondy, obchodníky s cennými papíry a podobně. Zjištění čísel bankovních účtů, pojistek a vlastněného majetku je pro něj opravdu velice snadné.

Exekuce majetku

Fakticky při exekuci může exekutor vstoupit do bytu, provozovny i dalších nemovitostí, aniž tam třeba má dlužník majetek. Stačí důvodné podezření, že v dané lokalitě dlužník přebývá či skladuje své věci a exekutor může konat. S policií tak může učinit i v nepřítomnosti dlužníka. Jednoduše s pomocí zámečníka otevře zamčené dveře. Důležité je si uvědomit, že exekutor neoznačuje majetek pouze nálepkami, ale fakticky si ho může odnášet a zabavit. Pokud pak dlužník svůj závazek v termínu neuhradí, jdou jeho věci do otevřené dražby, jejíž výnos poslouží na uhrazení pohledávek, která mají jasná pravidla v pořadí úhrady. Samozřejmě se do pohledávky za dlužníkem připočtou i veškeré náklady exekutora, které jsou s vymáháním pohledávky spojené.

Náklady exekuce

Náklady exekuce mají obě strany. Jde o to, že ten, kdo exekutora fakticky „najme“, mu musí odvést poplatek, který je obvykle zhruba ve výši 5% z vymáhané částky. Jde o jakousi zálohu, která bude v případě úspěšné exekuce vrácena, jelikož všechny náklady pak převezme dlužník. Zákonem je stanoven poplatek 15% odměny exekutora z vymáhané částky, takže tyto náklady jsou minimálním navýšením dlužné částky. V praxi se pak může jednat ještě o více peněz, jelikož exekutor musí často vynaložit velké úsilí, čas, benzin a podobně, aby získal potřebné informace o dlužníkově majetku. Někdy se stává i to, že z původního dluhu několika set korun se vyšplhá exekutorský výměr na několik tisíc či dokonce desítek tisíc korun. Jde o to, že se mohou projevit úroky z prodlení, vysoké náklady pro exekutora a soudní výlohy. Vše pak musí uhradit dlužník, tudíž exekuce představuje velice významný zásah do života každého z účastníků.

Publikováno 24 ledna 2012

Poslední články: