nahoru

Jak se chovat při exekuci?

Úvod > Finance > Exekuce > Jak se chovat při exekuci?

Předcházení exekuce

Exekuce je vždy velice nepříjemnou záležitostí. Dá se jí ale velice solidně předejít. Nicméně pokud již exekuce nastala, rozhodně se nevyplatí házet exekutorovi takříkajíc „klacky pod nohy“. Jde o osobu, která je zákonem chráněna a má svá práva. Exekuční výkon nikdy není na popud samotného exekutora, ale na základě nesplacení dluhu a pobídky od věřitele. Takže je naprosto zbytečné se snažit exekutora zastavit.

Exekuce je až poslední variantou

Důležité je se svým problémům postavit už v zárodku. Exekuce je až poslední variantou, kdy už člověk nedokázal vyřešit situaci, či když ji prostě neřešil. Je třeba si uvědomit, že každý věřitel chce své prostředky nazpět. Je snazší domluvit se s věřitelem přímo, třeba i na odkladu splátek, než dělat mrtvého brouka, jelikož s exekutorem se již člověk domluví velice těžko.

Usnesení o soudním rozhodnutí

Oznámení o exekuci nemusí dlužník vlastně vůbec dostat. Jde o to, že pokud má věřitel usnesení o soudním rozhodnutí, předá věc exekutorovi a ten to ani nemusí dlužníkovi oznamovat. Respektive usnesení o exekuci následně samozřejmě dlužník obdržet musí, ale až jako poslední v řadě, takže bude mít nejméně času na to, se na exekuci řádně připravit. Když už exekuce započne, je třeba jednat s chladnou hlavou. Než kdokoliv stoupí do vašeho bytu, musí se prokázat osobním průkazem a listinou, která ho opravňuje do bytu vstoupit. Pokud není přítomna policie a vy nemáte jistotu, že se skutečně jedná o oprávněného exekutora, nemusíte ho do bytu vpouštět. Když člověk zavolá na policii a požádá o pomoc, rozhodně nic nezkazí.

Společná domácnost

Exekutor následně může zabavit vše, o čem se domnívá, že patří dlužníkovi. To může být veliký problém v případě, že má dlužník společnou domácnost s více osobami či podnik, kde není jediným vlastníkem. Pokud exekutor začne zabavovat věci, které nepatří dlužníkovi, je nutné předložit okamžitě důkazy o tom, že věci jsou někoho jiného. Nejlépe k tomu poslouží listiny či svědectví dalších osob. Pokud to exekutorovi nestačí, je třeba si vyžádat sepsání protokolu. Třeba i za pomoci policie na služebně. V následujícím šetření to bude hrát svou roli.

Neoprávněně zabavený majetek

Pokud je majetek neprávem zabaven osobám jiným, je nutné okamžitě kontaktovat exekutora, jakmile tuto skutečnost tyto osoby zjistí. Pokud exekutor věci vrátí a prokázání bude dostatečné, není třeba nic dále činit. Pokud však exekutor není spokojen s prokázáním vlastnictví věci jinou osobou, je nutné sepsat vylučovací žalobu k soudu se svým právníkem. Je však nutné vždy dokázat, že daná věc nepatří dlužníkovi. To může být často velice složité, a tak je nutné vždy skladovat všechny potřebné doklady a účtenky. Člověk neví, kdy je bude potřebovat.

Publikováno 24 ledna 2012

Poslední články: