nahoru

Jak se vyhnout exekuci? Zastavte exekutora

Úvod > Finance > Exekuce > Jak se vyhnout exekuci?

Exekutor

Exekutor je veřejný činitel. Rozhodně tedy není vhodné zastavovat exekutora fyzickou cestou, jelikož se vystavujete riziku žaloby za útok na veřejného činitele. Navíc exekutor často chodí (prakticky vždy musí chodit) s doprovodem policie. Takže fyzické násilí rozhodně není na místě. Určitá forma dohody je tedy rozhodně lepším řešením.

Odvolání nemá vliv na výkon exekuce

Proti nařízení exekuce je možné se odvolat, ale může se namítat pouze to, že skutečnosti pro nařízení exekuce (tedy minulý dluh) již nejsou aktuální. Tedy, že dluh byl zaplacen. Ostatní formy a druhy odvolání jsou zbytečné – soud k nim nepřihlíží. Důležité si je navíc uvědomit, že odvolání nemá vliv na výkon exekuce. Exekutor vykonává svou činnost dál. Navíc, pokud soud odvolání zamítne, pouze to exekuci prodraží. I stížnost na podjatého (či jinak nevhodného) exekutora pouze prodraží exekuci, protože soud jmenuje jiného. Daleko lepší možností je možnost požádat soud o odklad exekuce podle paragrafu 266 občanského soudního řádu. Jde o to, že dlužník se bez své viny dostal do situace, kdy výkon soudního rozhodnutí může mít pro něj nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný nebude odkladem daného výkonu vážně poškozen. Jde o jakousi hru o čas, takže má tento odklad smysl pouze tehdy, pokud máte šanci v nějakém horizontu peníze získat. Pokud víte, že peníze v rozumné době a výši neseženete, opět tato námitka nemá smyslu.

Vyrovnání se s věřitelem

Další možností, která by však měla přijít na řadu jako první, je vyrovnání se s věřitelem. Ale i při výkonu exekuce je možné takto zkusit problém vyřešit. Avšak je spíše většinou pozdě. Exekutor bude postupovat podle soudního usnesení.

Čím dříve, tím levněji

Když exekuce probíhá je jen otázkou času, než exekutor peníze vymůže. Čím dříve to bude, tím levněji to dlužníka přijde. Proto je nutné minimalizovat ztráty tím, že člověk bude spolupracovat a bude se snažit zaplatit, co nejdříve. Ušetřit se dá při zaplacení částky exekuce přímo na exekutorském úřadu ještě před tím, než exekutor začne jednat. Ušetří se minimálně 15% vymáhané částky, která je pro exekutora zákonem stanovena.

Půjčky na exekuci

Není bez smyslu si ani půjčit na exekuci. Pořád je lepší dluh zaplatit penězi, než svým majetkem, který exekutor navíc určitě prodá pod cenou, jelikož se bude snažit vše prodat, co možná nejrychleji. Vyvolávací cena je často na jedné třetině ceny odhadní a zde také může zůstat, tudíž je i půjčka na exekuci velice šikovným nástrojem, jak se vyhnout ztrátě majetku v daleko větší hodnotě.

Publikováno 24 ledna 2012

Poslední články: