nahoru

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění patří svou povahou mezi produkty životního pojištění. Jedná se o pojistný program, který lze objevit v nabídce mnoha komerčních pojišťoven. Cílem důchodového pojištění je zvýšení životní úrovně v seniorském věku. Jde o spoření, kdy je po dosažení určité věkové hranice pojištěnému vyplacena finanční hotovost jednorázové nebo prostřednictvím dílčích splátek.

Parametry důchodového pojištění

Důchodové pojištění je možno do jisté míry nastavit dle vašich představ. Každý pojistný produkt důchodového pojištění obsahuje detaily, které se mohou pružně přizpůsobit. Mezi základní znaky důchodového pojištění lze zahrnout konkrétní věk, ve kterém pojišťovna vyplácí pojištění, formu výplaty, délku trvání pojištění, dále potom případně možnost sjednání doplňkových pojistných služeb v podobě jiného druhu pojištění jako je například úrazové pojištění apod.

Klady a zápory

Stejně tak jako veškeré produkty, má i důchodové pojištění řadu pozitiv i negativ. Naštěstí se však dá říci, že převládají klady. Mezi ně patří přesná výše výplaty, která se odvíjí od konkrétních parametrů smlouvy, jakými jsou především výše dílčích pojistných splátek a doba trvání pojištění. V okamžiku podpisu smlouvy je však klientovi tento parametr vždy jasný. Dalším plusem je potom množství možných doplňkových připojištění, které jsou k produktu poskytovány s určitým zvýhodněním. Na zaplacené pojistné se vztahuje daňová uznatelnost. Mezi negativa lze zařadit především nemožnost měnit jednotlivé parametry smlouvy v průběhu pojištění. Pokud je už měnit lze, není to nejjednodušší.

Kde sjednat důchodové pojištění

Důchodové pojištění je možno uzavřít velice jednoduše prostřednictvím služeb pojišťoven, které tento pojistný produkt nabízí. Na veškeré informace a aktuality se doporučuje informovat na jednotlivých pobočkách před samotným podpisem smlouvy. Je třeba vždy vědět veškeré detaily, pak vás nemůže nic překvapit.

Publikováno 13 ledna 2012

Poslední články: