nahoru

Pojištění odpovědnosti

Denně jsme vystaveni celé řadě možných rizik vzniku škod. Stejně jako může nastat škoda nám, i my můžeme někomu škodu způsobit. Je třeba si uvědomit, že za veškeré problémy a újmy, způsobené našim chováním a jednáním, jsme plně odpovědni. Dokonce i v případech, kdy jsme nejednali s úmyslem vzniku škody.

Úvod > Pojištění > Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v praxi

Odpovědnost za škodu s sebou přináší také finanční povinnost. V praxi to znamená, že jsme ze zákona nuceni uhradit veškeré náklady, které jsou spojeny se vznikem nebo odstraněním konkrétní škody. Často se nejedná o malé výdaje, mnohdy se i stává, že vůbec nedisponujeme potřebným dostatkem financí a vzniklou újmu nejsme schopni plně zaplatit, potom může přijít na řadu soudní proces a řada nepříjemných komplikací je na světě. Pokud bychom se těmto negativům chtěli vyhnout, stačí málo. V případě, že sjednáme pojištění odpovědnosti, můžeme být v našem životě o mnoho klidnější.

Co to vlastně pojištění odpovědnosti je

Prostřednictvím pojištění odpovědnosti můžete pojistit základní rizika vzniku škod, které mohou vzniknout v důsledku vašeho jednání a chování nebo provozování určité činnosti jiným osobám a to jak na majetku, tak i na jejich zdraví. Jedná se o velice rozšířený pojistný produkt, který nabízí převážná část pojišťoven, které působí na českém pojišťovacím trhu.

Varianty pojištění

V závislosti na nabídkách jednotlivých pojišťoven je možno volit nejrůznější varianty pojištění odpovědnosti. Můžete si pojistit odpovědnost v běžném občanském životě, dále potom odpovědnost, která je spojena s výkonem vašeho povolání nebo zájmové činnosti. Příkladem může být například pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání nebo pojištění odpovědnosti pro myslivost, kterou však nabízí jen výběr některých českých pojišťoven.

Standardní pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Nejrozšířenějším pojištěním odpovědnosti je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Při sjednání tohoto pojištění je kromě vás samotných pojištěna také kompletně i vaše rodina včetně vašich domácích zvířat, které mohou taktéž způsobit škodu.

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Při výkonu povolání hrozí mnoho možností vzniku škod. Některá povolání jsou více nebezpečná, jiná zase méně. Na některých pracovištích je dokonce pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání povinnost uzavřít. Před případně vzniklými komplikacemi je tak chráněn jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.

Publikováno 16 dubna 2013

Poslední články: