nahoru

Pojištění cizinců

Pokud se cizinec rozhodne dlouhodoběji pobývat na území České republiky, musí dodržovat, stejně tak jako kdokoliv jiný, určitá nařízení a plnit řadu povinností. Pojištění cizinců nabízí řada komerčních pojišťoven.

Úvod > Pojištění > Pojištění cizinců

Vzhledem k tomu, že cizinci nejsou účastníky našeho tuzemského veřejného zdravotního pojištění, jsou povinni si jakousi obdobu zdravotního pojištění sjednat sami a to vždy, pokud se na našem území hodlají pohybovat delší dobu než 90 dní. Je však nutno hned v úvodu zdůraznit, že podmínky jsou mnohem méně výhodné, než v případě platby veřejného zdravotního pojištění.

Jaké jsou typy pojištění cizinců

Většina pojišťoven nabízí ve svých programech nejrůznější varianty pojištění cizinců. Mezi ty nejzákladnější a nejvíce sjednávané patří především zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče, zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče a zdravotní pojištění cizinců, kteří na našem území studují.

  • V případě prvního produktu, se jedná o pojištění akutních stavů, které vyžadují okamžitý zdravotní zákrok. Pojistka není limitována věkem a platí v rámci celého území České republiky. Je výhodná především pro cizince, kteří se na našem území pohybují v krátkodobém časovém horizontu.

  • Pojištění komplexní péče potom kryje rizika, která jsou spojena s potřebou kompletního vyšetření. Jedná se prakticky o rozsah zdravotní péče, který je srovnatelný s rozsahem péče při placení veřejného zdravotního pojištění. Pokrývá tedy preventivní prohlídky, očkování, platbu léků, úrazové vyšetření a případnou krátkodobou i dlouhodobou léčbu. Výhodné je pro cizince, kteří se na našem území pohybují dlouhodobě.

  • Poslední variace pojištění, pojištění cizinců, kteří studují v tuzemských školách, je vhodné pro veškeré zahraniční studenty. Kryje rizika, kdy bude nutno, aby se cizinec podrobil lékařskému vyšetření nebo lékařskému zákroku či zdravotní léčbě. Plně odpovídá požadavkům, které stanovuje pojištění cizinců.

Pojištění se vyplatí

Pokud byste jako cizinec neakceptovali nařízení zdravotního pojištění, mohli byste se v případě zdravotních problémů dostat do velice obtížné finanční situace. Zdravotní péče je velice drahá, proto počítejte s tím, že korektně se pojistit se vždy vyplatí.

Publikováno 7 dubna 2013

Poslední články: